Informatiesessie Structurele financiering Racisme

De verenigingen die in België actief zijn in de strijd tegen racisme spelen een belangrijke rol in aangelegenheden die verband houden met het federale gelijkekansenbeleid. Om hun werkzaamheden op een duurzame wijze voort te zetten en hun missies uit te voeren hebben zij evenwel financiële steun nodig.

Het is vanuit deze optiek dat de staatssecretaris voor Gelijke Kansen en Diversiteit een oproep tot kandidaatstelling lanceert, met het oog op de toekenning van een erkenning. Verenigingen die deze erkenning hebben verkregen, die vijf jaar geldig is, kunnen vervolgens jaarlijks subsidies aanvragen.

Om u zo goed mogelijk te informeren over de manier waarop u een dergelijke erkenning en subsidie kan aanvragen, nodigen wij u graag uit voor een online informatiesessie op dinsdag 3 oktober om 10 uur.

Door op de link hieronder te klikken, neemt u automatisch deel aan de Teams-vergadering

Klik hier om deel te nemen aan de vergadering

Deze informatiesessie zal zowel in het Frans als in het Nederlands gegeven worden, zodat deze voor iedereen toegankelijk is. Wij zijn aan het einde van de sessie ook beschikbaar om vragen te beantwoorden. 

We kijken ernaar uit om u in grote getalen te mogen verwelkomen en hopen u te kunnen ondersteunen in uw inspanningen voor een meer gelijke en inclusieve samenleving.

Voor meer informatie kan u ons steeds per e-mail contacteren via equal@just.fgov.be.

***

 

De presentatie die tijdens de informatiesessie werd gebruikt, is hier beschikbaar.