Toegankelijkheidsverklaring

De Cel Gelijke Kansen van de FOD Justitie streeft ernaar deze website toegankelijk te maken, overeenkomstig de wet van 19 juli 2018 inzake toegankelijkheid van de websites en mobiele applicaties van overheidsinstanties.

Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op:

Nalevingsstatus

Deze website voldoet volledig aan de onderstaande beschrijving.

Opstelling van deze verklaring

Een externe toegankelijkheidsaudit werd uitgevoerd. Deze audit bestond uit een grondige analyse

Contactgegevens

Als u vragen of opmerkingen heeft over de toegankelijkheid van onze website/applicatie, kunt u contact opnemen met: accessibility@bosa.fgov.be.

Indien de bovenvermelde dienst niet antwoordt, kunt u contact opnemen met de volgende tussenpersoon: equal@just.fgov.be

Klachtenprocedure om de naleving van de bepalingen te waarborgen

Bij gebrek aan antwoord of bij ontoereikende feedback kunt u de federale ombudsman contacteren:

Leuvenseweg 48 bus 6
1000 Brussel.

contact@federaalombudsman.be

Website van de federale Ombudsman

Verbeteringsplan

Indien nodig worden de vereiste aanpassingen aangebracht aan de inhoud.

Deze verklaring werd voorbereid op 15 februari 2021.

De toegankelijkheidsverklaring is voor het laatst herzien op 19 februari 2021.