Privacy

Bescherming van persoonsgegevens

Deze informatie handelt over de bescherming van uw persoonsgegevens. Dit zijn de gegevens waarmee u rechtstreeks of onrechtstreeks geïdentificeerd kunt worden: uw voornaam, familienaam, e-mailadres en IP-adres…

We verzamelen persoonsgegevens wanneer:

 • u surft op de pagina’s van de FOD Justitie. Wanneer een link u naar een andere portaalsite, een website, een online toepassing of een sociaal netwerk brengt, dan gelden de voorwaarden voor de verwerking van persoonsgegevens van die diensten;
 • u contact met ons opneemt.

U bent beschermd  op basis van:

 • de Europese verordening 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 (in werking getreden op 25 mei 2018) betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (AVG).

1. Rechtsgrond en doeleinden van de verwerkingen

De FOD ziet erop toe dat enkel de gegevens worden verzameld die strikt noodzakelijk zijn voor de betreffende verwerking.

We verzamelen en verwerken persoonsgegevens om:

 • u in te lichten;
 • uw vragen te beantwoorden;
 • de dossiers die u aanbelangen te behandelen.

We verzamelen en verwerken ook gegevens op anonieme wijze:  

 • voor statistische en kwalitatieve doeleinden, om onze diensten te verbeteren;
 • om u een antwoord te geven in uw taal.

 

Als uw vraag naar informatie of dienstverlening voor een andere administratie bedoeld is, dan geven we u de gegevens van die administratie. U bent vrij ze te contacteren.

2. Verwerkte gegevens 

De tabel hieronder vermeldt de situaties waarin persoonsgegevens automatisch worden verzameld en verwerkt.

Situaties

Verzamelde en verwerkte gegevens

U raadpleegt een of meerdere pagina’s

IP-adres, cookies

U neemt via e-mail contact met ons op

Naam, voornaam en e-mailadres dat u ingeeft
Uitwisseling via berichtenverkeer
Metagegevens die al dan niet verbonden zijn met uw e-mail

 

De andere persoonsgegevens die kunnen worden verwerkt, zijn opgenomen in het register van gegevensverwerking.

Andere gegevens die niet van persoonlijke aard zijn, worden eveneens automatisch verzameld zonder link naar uw IP-adres en dus met respect voor uw anonimiteit. Ze worden gebruikt om statistieken op te maken en om de inhoud van de portaalsite te verbeteren:

 • taalkeuze
 • gebruikte zoekmachine
 • gebruikte trefwoorden
 • website waarlangs u gekomen bent
 • geraadpleegde pagina’s
 • raadplegingsduur per pagina
 • lijst van gedownloade bestanden
 • datum en uur van toegang
 • gebruikte browser
 • platform en besturingssysteem dat op uw computer is geïnstalleerd

 

3. De verwerkingsverantwoordelijke

De FOD Justitie (Waterloolaan 115 - 1000 Brussel),  vertegenwoordigd door de voorzitter van het directiecomité is verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens die hij gebruikt in het kader van de uitvoering van zijn wettelijke opdrachten. Dit houdt in dat hij, alleen of samen met anderen, het doel van en de middelen voor de verwerking van deze persoonsgegevens vaststelt.

4. Gebruik van cookies

De website van de Cel Gelijke kansen gebruikt cookies. Een cookie is een klein bestand dat de bezochte website op uw toestel zet om specifieke informatie over uw sessie op te slaan zolang u aangesloten bent. Deze informatie wordt enkel gebruikt om de website van de FOD Justitie bruikbaarder te maken voor u.

Een cookie, wat is dat?

In een tekstbestand wordt informatie opgeslagen, zoals bijvoorbeeld je taalvoorkeur voor een website. Wanneer je de website later opnieuw bezoekt, wordt deze cookie opnieuw verstuurd naar de website. Op die manier herkent de website jouw browser en kan bijvoorbeeld je taalvoorkeur worden onthouden.

Cookies hebben meestal ook een vervaldatum. Sommige cookies worden bijvoorbeeld automatisch verwijderd wanneer je je browser afsluit (de zogenaamde sessiecookies), terwijl andere langere tijd op je computer blijven staan, soms zelfs tot je ze handmatig verwijdert (de zogenaamde permanente cookies).

Deze website maakt gebruik van volgende cookies:

 • essentiële cookies;
 • functionele cookies;
 • analyse cookies.

 

 

 

 De  essentiële cookies

Deze cookies zijn om puur technische redenen nodig om de website te kunnen bezoeken. Vanwege de technische noodzaak geldt alleen een informatieplicht en deze cookies worden geplaatst zodra u de website bezoekt.

Lijst van essentiële cookies

Naam

Vervaldag

Inhoud

Doel

BIGipServerF2W-…

Tot het einde van de sessie

Opeenvolging van tekens

Wijst een server toe om verzoeken van dezelfde gebruiker te verwerken.

TS01448b0 (tekens na TS… variëren)

Tot het einde van de sessie

Opeenvolging van tekens

Wijst een server toe om verzoeken van dezelfde gebruiker te verwerken.

 

 

 De functionele cookies

Deze cookies zijn noodzakelijk voor de goede werking van de website. Je mag deze cookies niet weigeren indien je naar onze website wenst te surfen maar ze worden pas geplaatst nadat een keuze is gemaakt in verband met de plaatsing van cookies.

Lijst van functionele cookies

Naam

Vervaldag

Inhoud

Doel

language

365 dagen (1 jaar)

Taal van de laatst bezochte pagina

Bij een volgend bezoek aan de site komt men automatisch op de homepagina in de gekozen taal terecht.

has_js

Tot het einde van de sessie

1

Snelle check of javascript beschikbaar is.

fedconsent

90 dagen

cookie-voorkeuren

Bewaart de gemaakte keuzes uit de cookie-popup

 

 De analytische cookies

Onderstaande cookies worden enkel geplaatst als u de analytische cookies aanvaardt. Het doel van deze cookies is om statistieken op te slaan voor de site (in Matomo)

Lijst van analytische cookies

Naam

Vervaldag

Inhoud

Doel

_pk_id

28 dagen

Token id

Analyse van het bezoekersaantal website.

_pk_ref

6 maanden

 

Analyse van het bezoekersaantal website.

_pk_ses

50 minuten

Session ID

Analyse van het bezoekersaantal website.

 

 

5. Hoe kan ik zien welke cookies werden geïnstalleerd op mijn toestel en hoe kan ik ze verwijderen?

Als je wil weten welke cookies op jouw toestel zijn geplaatst of als je deze ook wenst te verwijderen, dan kan je hiervoor een instelling in je browser gebruiken. Via de links hieronder vind je meer uitleg over hoe je dit moet doen.

Gebruik je een andere browser? Kijk na of de procedure voor je browser is opgenomen op de website www.allaboutcookies.org. Deze website bestaat alleen in het Engels.

 

6. Bewaringsduur

De bewaringsduur:

 • van uw IP-adres is 12 maanden
 • van de cookies is 13 maanden
 • van de uitwisselingen via het e-mailadres Equal@just.fgov.be is 24 maanden.

Uw persoonsgegevens worden niet buiten het grondgebied van de Europese Unie doorgegeven. 

 

7. Veiligheid

De FOD Justitie waarborgt de veiligheid (integriteit en vertrouwelijkheid) van uw persoonsgegevens. Ze worden onder meer beschermd tegen ongeoorloofde toegang, onrechtmatig gebruik, verlies en ongeoorloofde wijzigingen.

Daarvoor gebruiken we beveiligingstechnieken en -procedures die we hier om veiligheidsredenen niet uitvoerig beschrijven.

Op fysiek, technisch en organisatorisch vlak worden gepaste maatregelen genomen om een veiligheidsniveau te garanderen dat aangepast is aan de risico’s.

8. Recht op inzage, rechtzetting, overdraagbaarheid, bezwaar, wissen ...

U heeft bepaalde rechten voor de persoonsgegevens die we gebruiken: het recht van inzage, het recht op rechtzetting, het recht om uw gegevens over te dragen, het recht om bezwaar aan te tekenen, het recht om gegevens te laten wissen enzovoort. 

We behandelen uw aanvraag binnen 30 kalenderdagen. Als uw aanvraag complex is of onze diensten het hoofd moeten bieden aan tal van aanvragen, dan wordt de termijn verlengd met 60 dagen.

Stuur een e-mail of een brief naar onze Functionaris voor gegevensbescherming, samen met een scan of een kopie van uw identiteitsbewijs, met daarop uw handtekening, om uw rechten uit te oefenen:

FOD Justitie - Data Protection Officer
Waterloolaan 115
1000 Brussel
dpo-fodspfjust@just.fgov.be

9. Klachten

Als u vindt dat de FOD Justitie uw persoonsgegevens niet heeft verwerkt in overeenstemming met de geldende regelgeving, dan heeft u het recht een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit:

Gegevensbeschermingsautoriteit
Drukpersstraat 35
1000 Brussel
contact@apd-gba.be
https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be