Strijd tegen discriminatie op grond van seksuele oriëntatie

Oproep tot kandidaatstelling 2024: strijd tegen discriminatie op grond van seksuele oriëntatie

De koepels van niet-gouvernementele organisaties die in België actief zijn in het domein van de bestrijding van discriminatie op grond van seksuele oriëntatie spelen een belangrijke rol in de dossiers die verband houden met het federale gelijkekansenbeleid. Ze hebben echter financiële ondersteuning nodig om hun werk te kunnen voortzetten en hun opdrachten tot een goed einde te kunnen brengen.

Daarom lanceert de Staatssecretaris voor Gelijke Kansen en Diversiteit een oproep tot kandidaatstelling met het oog op de invoering van een erkenning, die vijf jaar geldig is en die de organisaties die deze hebben verkregen in staat stelt subsidies aan te vragen.

Deze oproep tot kandidaatstelling past in het kader van artikel 32/1 van de wet van 10 mei 2007 ter bestrijding van bepaalde vormen van discriminatie.

Ondanks de aanzienlijke vooruitgang worden LGBTQI+-personen in de huidige samenleving nog steeds gediscrimineerd op grond van hun seksuele oriëntatie. Deze oproep tot kandidaatstelling maakt deel uit van de wens van de Staatssecretaris voor Gelijke Kansen en Diversiteit om een verdere stap te zetten naar een meer inclusieve en vrijere samenleving dan ooit tevoren.

Deze oproep tot kandidaatstelling verschilt van projectoproepen en volgt daarom niet dezelfde procedure.

Hiervoor is een gids opgesteld met een duidelijke beschrijving van de voorwaarden en evaluatiecriteria voor zowel de erkenningsaanvraag als de subsidieaanvraag. Hierin worden ook de procedures voor het indienen van de aanvragen beschreven. Voor 2024 geldt een overgangsprocedure: de erkenningsaanvraag en de subsidieaanvraag worden gelijktijdig ingediend.

Het aanvraagdossier bevat twee naar behoren ingevulde formulieren (formulier voor erkenningsaanvraag en formulier voor subsidieaanvraag) en aanvullende informatie en documenten die in de gids worden beschreven.

Deadline voor indienen van uw dossier: 17 november 2023.

Stuur uw aanvraag via email naar equal@just.fgov.be. Onderwerp van de e-mail : “Oproep tot kandidaatstelling koepels van organisaties SO”.

Als u vragen hebt, aarzel dan niet om contact op te nemen met equal@just.fgov.be.

Deze oproep tot kandidaatstelling is gepubliceerd op 6 oktober 2023.