Projectoproep 2023 Ons verhaal: Het collectieve geheugen herstellen

Projectoproep 2023: Ons verhaal: Het collectieve geheugen herstellen

Met deze projectoproep moedigt de staatssecretaris voor Gelijke Kansen, organisaties aan om bij te dragen aan het actieprogramma in het kader van het het Internationaal Decennium van mensen van Afrikaanse afkomst.

Deze projectoproep kadert in de wens van de staatssecretaris om het maatschappelijk middenveld dat actief is in het bevorderen van meer kennis en respect voor de diversiteit van het erfgoed, de cultuur en de ontwikkelingsbijdrage van mensen van Afrikaanse afkomst in België, structureel te ondersteunen. Dit engagement komt tot uiting in het Activiteitenprogramma dat zal worden opgesteld voor het Internationaal Decennium voor mensen van Afrikaanse afkomst, dat geïntegreerd is in de maatregelen van het Nationaal Actieplan tegen racisme dat op 15 juli 2022 door de Ministerraad is aangenomen.

Elk project moet beantwoorden aan een van de voorgestelde thema's en bijdragen tot de doelstellingen van het Internationaal Decennium voor mensen van Afrikaanse afkomst:

Thema 1: Zichtbaarheid in de openbare ruimte :
  • een of meer Congolese, Rwandese of Burundese persoonlijkheden die een rol hebben gespeeld in het dekolonisatieproces;
  • een of meer Congolese, Rwandese of Burundese persoonlijkheden die zich tijdens de koloniale of postkoloniale periode hebben onderscheiden;
  • een Congolese, Rwandese of Burundese sociale beweging die actief was tijdens de koloniale of postkoloniale periode;
  • een belangrijke historische episode van de koloniale periode.

Het voorziet in de realisatie van een duurzaam project (kunstwerk, fresco, gedenksteen…) in de openbare ruimte.

Thema 2: Organisatie van een conferentie, evenement, symposium, tentoonstelling, toneelstuk of documentaire:
  • die tot doel heeft het erfgoed van Afrikaanse culturen of culturen van Afrikaanse afkomst (met inbegrip van Noord-Afrika en ACP-gebieden) te bevorderen;
  • die de culturele, economische, politieke en wetenschappelijke bijdragen waardeert die mensen van Afrikaanse afkomst hebben geleverd aan de ontwikkeling van de Belgische samenleving;
  • die bijdraagt tot de herinnering aan het Belgische koloniale verleden;
  • en/of de kwestie behandelt van racisme tegen mensen van Afrikaanse of Afrikaanse afkomst in de Belgische samenleving.

Elk project kan worden gefinancierd voor een bedrag tussen 5.000 en 30.000 euro en moet voor 09 mei 2023 ingediend worden bij de Dienst Gelijke Kansen. Goedgekeurde projecten kunnen plaatsvinden tussen 11 september 2023 en 30 juni 2024.

De ons verhaal subsidie bevat een duidelijke beschrijving van de voorwaarden en evaluatiecriteria. Er staat in hoe u een aanvraag correct kunt indienen. Let op! Deze gids is gewijzigd ten opzichte van vorig jaar. Raadpleeg deze nieuwe versie.

Het aanvraagpakket bevat een ingevuld Aanvraagformulier 2023.docx en aanvullende informatie over de financiële en inhoudelijke bedrijfsvoering van uw organisatie.

Op 18 april om 14.00 uur werd een informatiesessie georganiseerd. Hier vind u de PowerPoint terug die gebruikt werd tijdens deze informatie sessies.

Uiterste datum voor indiening: 09 mei 2023.