Introductie

DE PROJECTOPROEP VOOR 2020 IS AFGESLOTEN.
De periode voor de indiening van de dossiers liep van 21 maart tot 30 april 2020.

Met projectsubsidies moedigt de federale regering het maatschappelijk middenveld aan om mee te werken aan de uitvoering van het federaal gelijkekansenbeleid. Sinds 2019 organiseert de Cel Gelijke Kansen projectoproepen. De ingediende projecten worden beoordeeld door ze te vergelijken met de andere projecten die voor dezelfde cyclus en op basis van dezelfde criteria zijn ingediend. Enkel in België gevestigde rechtspersonen die een belangeloos doel nastreven kunnen aanspraak maken op een subsidie.

Een duidelijke beschrijving van de voorwaarden en de beoordelingscriteria die jaar na jaar worden toegepast voor de keuze van de projecten is terug te vinden in de volgende gidsen.