Onze rechten!

Onze rechten

België ontplooide zich in de afgelopen jaren tot een gidsland op het vlak van LGBTQI+ rechten. België is nummer twee in LGBTQI+ rechten volgens de RainbowEurope map die ILGA ieder jaar uitbrengt. Dit resulteerde in een reeks belangrijke wetswijzigingen, die de LGBTQI+ personen een sterk en gepast kader bieden om fundamentele rechten af te kunnen dwingen. Ondanks deze vooruitgang kunnen LGBTQI+ personen zich niet altijd thuis voelen voelen in de openbare ruimtes door discriminatie, dreigingen en geweld.

Deze projectoproep kadert in de wens van de Staatssecretaris om de kennis te verhogen over de leefsituatie van LGBTQI+ personen en de obstakels waarmee ze worden geconfronteerd. Het is belangrijk om de samenleving te sensibiliseren en correcte informatie aan te reiken. Door deze projectoproep wil ze meer veilige ruimtes creëren voor LGBTQI+ personen door de zichtbaarheid te vergroten en plaatsen te creëren waar ze welkom en veilig zijn. De uitvoering van deze projectoproep is onderdeel van het federaal actieplan “voor een LGBTQI+ Friendly België” dat door de Ministerraad is aangenomen.

Met deze projectoproep moedigt de Staatssecretaris voor Gelijke Kansen organisaties aan om safe spaces voor LGBTQI+-personen mee vorm te geven.

Om voor een subsidiëring in aanmerking te komen moet een project de doelstelling hebben om de zichtbaarheid van LGBTQI+ personen in de openbare ruimte op duurzame wijze vergroten.

 

Projecten moeten zich focussen op een van de volgende categorieën:

  • Het versterken van de rechten van LGBTQI+ personen; het doorbreken van bepaalde taboes (seksuele en reproductieve rechten, gezondheid van LGBTQI+ personen, sociaaleconomische ongelijkheden, stereotypen ...).
  • Bijdragen tot de bestrijding van geweld.
  • De zichtbaarheid van de Belgische bewegingen die strijden voor LGBTQI+ rechten verhogen.

Enkel rechtspersonen met een belangeloos doel (vereniging zonder winstoogmerk, internationale vereniging zonder winstoogmerk, private stichting, stichting van openbaar nut) die in België gevestigd zijn, kunnen een aanvraag voor deze subsidies indienen. De projectoproep staat niet open voor openbare entiteiten (gemeenten, FOD’s, OCMW’s enz.)

Het budget dat wordt toegekend, bedraagt 5.000 tot 30.000 euro per project.

De ONZE RECHTEN subsidiegids bevat een duidelijke beschrijving van de voorwaarden en evaluatiecriteria. Er staat in hoe u een aanvraag correct kunt indienen. !Let op! Deze gids is gewijzigd ten opzichte van vorig jaar. Raadpleeg deze nieuwe versie.

Het aanvraagpakket bevat een ingevuld aanvraagformulier 2023 en aanvullende informatie over de financiële en inhoudelijke werking van uw organisatie.


Op 16 juni 2023 heeft er een informatiesessie plaatsgevonden. De informatie die hier gedeeld werd kan u raadplegen via de powerpoint


Uiterste indieningsdatum: 17 juli 2023.

Verstuur de aanvraag elektronisch naar: equal@just.fgov.be  

Als u vragen hebt, aarzel dan niet om contact op te nemen met equal@just.fgov.be  

Deze projectoproep werd gepubliceerd op 17 mei 2023.