Voor een LGBTQI+ Friendly België

Wil je als organisatie initiatieven nemen in de strijd tegen discriminatie ten aanzien van LGBTQI+-personen?

Dat kan!

Met deze projectoproep moedigt staatssecretaris voor Gelijke Kansen Sarah Schlitz organisaties aan om het federaal beleid inzake de strijd tegen discriminatie ten aanzien van LGBTQI+-personen mee vorm te geven.

In de onderstaande lijst zijn ter informatie de thema’s opgenomen die behoren tot de prioriteiten van de staatssecretaris voor Gelijke Kansen:

  • een inclusieve arbeidswereld zonder discriminatie;
  • inclusieve en gespecialiseerde gezondheidszorg;
  • een veilige omgeving in de privésfeer en in de openbare ruimte (met inbegrip van de onlineruimte).

Enkel rechtspersonen met een belangeloos doel (vereniging zonder winstoogmerk, internationale vereniging zonder winstoogmerk, private stichting, stichting van openbaar nut) die in België gevestigd zijn, kunnen een aanvraag voor deze subsidies indienen. De projectoproep staat niet open voor openbare entiteiten (gemeenten, FOD’s, OCMW’s enz.)

Het budget dat wordt toegekend, bedraagt 15 000 tot 75 000 euro per project.


Op 29 augustus 2022 om 14.00 uur werd een informatiesessie georganiseerd. Hier vind u de PowerPoint terug die gebruikt werd tijdens deze informatie sessies.

Hierin kan u verdere informatie terugvinden over het invullen van het aanvraagformulier, de aspecten van het activiteitenverslag en het financieel verslag en de verschilleden vragen die ons werden toegezonden (beantwoord).


De subsidiegids bevat een duidelijke omschrijving van de voorwaarden en beoordelingscriteria Daarin wordt nader toegelicht hoe een aanvraag correct moet worden ingediend. Opgelet! Deze gids is gewijzigd ten opzichte van vorig jaar. Gelieve deze nieuwe versie te raadplegen.

Het kandidaatstellingsdossier omvat een naar behoren ingevuld aanvraagformulier alsook aanvullende informatie over de financiële en inhoudelijke werking van je organisatie.


Uiterste indieningsdatum: 21 september 2022.

Verstuur de aanvraag:

elektronisch naar: equal@just.fgov.be 

of

per post naar:

FOD Justitie

Dienst Gelijke kansen (bur. 408-411)

Waterloolaan 115

B-1000 Brussel

Als je vragen hebt, aarzel dan niet om contact op te nemen met equal@just.fgov.be 

Deze projectoproep werd gepubliceerd op 1 juli 2022. De uiterste indieningsdatum voor projecten is 21 september 2022.